Ahl-us-Sunnah skadas inte av idioternas lögner

Fråga: Det finns folk som anklagar Mashâyikh som al-Albânî för Irdjâ’.

Svar: Dessa människor är antingen okunniga idioter som varken har kunskap om Sunnah eller Irdjâ’ eller också är de lögnare som avsiktligt ljuger om Ahl-ul-Haqq.

Så låter Allâh Ahl-udh-Dhalâl wal-Ahwâ’ vara oavsett tid och plats. De förtalar Ahl-us-Sunnah och anklagar dem för Irdjâ’. De anklagar dem för att vara Hashwiyyah, avskum och annat. Det är gammalt. Ahl-us-Sunnah skadas inte av lögner som härrör från idioter och extrema och respektlösa människor.