Ahl-us-Sunnah om Allâhs fotpall

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 42

Därefter sade Ibn Abî Zamanîn:

”Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att al-Kursî är framför tronen och att den är de två fötternas plats…”

Sedan nämnde han Anas (radhiya Allâhu ´anh) hadîth vari det står mot slutet av den:

”På fredagen stiger Han ned från den högsta höjden till Sin fotpall varefter Han omger fotpallen med predikstolar av guld, utsmyckade i juveler. Därefter förs profeterna fram varvid de sätter sig på dem.”1

Han nämnde vad som återberättades av Yahyâ bin Salâm, den kände uttolkaren: al-Mu´allâ bin Hilâl berättade för oss, från ´Ammâr ad-Duhnî, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som sade:

al-Kursî som omsluter himlarna och jorden är de två fötternas plats, och ingen annan än Han som har skapat tronen kan uppskatta den.”2

Asad bin Mûsâ berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från ´Âsim, från Zirr som berättade att ´Abdullâh bin Mas´ûd sade:

”Avståndet mellan den nedersta himlen och den nästkommande himlen är 500 år. Mellan varje himmel är avståndet 500 år. Avståndet mellan den sjunde himlen och fotpallen är 500 år, och mellan fotpallen och vattnet är avståndet 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han vet ert tillstånd.”3

1ash-Shâfi´î i ”al-Musnad”, sid. 70, Ibn Abî Shaybah i ”al-Musannaf” (1/477) och ”Kitâb-ul-´Arsh” (95), ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal i ”as-Sunnah” (1/250), Abû Ya´lâ (7/228), at-Tabarî (26/175), ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah, sid. 90, ad-Dâraqutnî i ”ar-Ru’yah” (76-78), Ibn Battah (3/28), at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (2/413) och al-Hâkim (4/620). adh-Dhahabî sade:

”Om denna hadîth har återberättats från alla dessa bra håll, går det inte att förtala den.” (al-´Uluww, sid. 30)

2al-Hâkim sade:

”Autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-Mustadrak (2/282))

adh-Dhahabî sade:

”Dess återberättare är pålitliga.” (al-´Uluww, sid. 61)

al-Azharî sade:

”De lärde har enats om denna rapporterings autenticitet.” (Tahdhib-ul-Lughah (10/61))

3Usûl-us-Sunnah, sid. 95-96