Ahl-us-Sunnah och inte Murdji’ah

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

al-Hukmu bi ghayri mâ anzala Allâh, sid. 32

Det finns många relevanta uttalanden från Salaf (rahimahumullâh)1. Därför ska du, Sunnî, inte låta dig skrämmas av att bli kallad för ”Murdji’î” för det. Ty alla Ahl-us-Sunnah delar den uppfattningen. Ahl-us-Sunnah anser att domslut enligt en annan lag än Allâhs lag kan antingen vara mindre otro eller också större otro. Den som inte dömer med Allâhs lag samtidigt som han erkänner att han är syndig och att han gör fel och ber Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) om förlåtelse för det, är en sak. En helt annan sak är han som förnekar plikten i att döma med Allâhs lag och liknande resonemang; denne faller i större otro. Detta är en kortfattad sammanfattning av denna sakfråga.