Ahl-us-Sunnah måste undvika alla som skiljer sig från dem

Jag svär vid Allâh att mycket av det som djävlarna har kastat i sina avvikande bröders munnar av villfarelse och innoverade åsikter är innovationer som förväxlas av hjärnorna och prövningar som fastnar i brösten. Ingen människa kan konfrontera dem, inga fötter kan förbli stabila på dem. Det enda undantaget är personen som Allâh skyddar med kunskap och stödjer med stadga och ömhet.

I den här boken har jag samlat ihop något som jag har hört och något som jag har förkunnat från religionens imamer och muslimernas lärda av det som de har förkunnat till oss från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han uppmanade sina troende anhängare till att hålla fast vid hans Sunnah, följa hans väg och rätta sig efter honom. Jag har nämnt varningar för avvikelse och skrämsel för skingring, Allâhs (´azza wa djall) och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order om att hålla fast vid samlingen och distansera sig från de vilsna, splittrande och fula samt Ahl-us-Sunnahs skyldighet i att undvika och hålla sig borta från alla som skiljer sig från deras lära och bryter deras pakt, förtalar deras religiositet och vill splittra deras enighet.