Ahl-us-Sunnah jämfört med Shî´ah

Det finns inte en svag åsikt bland Ahl-us-Sunnah utan att den också finns bland Shî´ah och ännu svagare.

Det finns inte en stark åsikt bland Shî´ah utan att den också finns bland Ahl-us-Sunnah och ännu starkare.

Det är omöjligt att det finns en stark åsikt bland Shî´ah utan att någon från Ahl-us-Sunnah också har den. På så sätt klargörs det att Ahl-us-Sunnah är bättre än dem inom allt gott på samma sätt som muslimerna är bättre än judarna och de kristna inom allt gott.