Ahl-us-Sunnah hatar Ahl-ul-Bid´ah

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade:

”De (Ahl-us-Sunnah) hatar Ahl-ul-Bid´a som har innoverat obehöriga faktorer i religionen. De älskar inte dem. De umgås inte med dem. De lyssnar inte till deras tal. De sitter inte med dem. De debatterar och disputerar inte med dem om religionen.”

Hur kommer det sig? Är det något de själva har kommit med eller är det instruktioner från Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salafs metodik?

Allâh varnade för Ahl-ul-Bid´a och klargjorde att de följer sina lustar och det mindre klara och lämnar det klara och tydliga. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste versen:

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ

”Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap – de utgör dess kärna – och andra som är mindre klara. Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som är mindre klart, när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] tolkning av dess innersta mening – dess innersta mening känner ingen utom Allâh. – De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger: ”Vi tror på denna [Skrift]; allt är från vår Herre.” Men ingen ägnar eftertanke åt [och tar varning av] detta utom de som har förstånd.”1

Sedan sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”När ni ser dem som följer det som är oklart däri skall ni veta att det är dem som Allâh har namngett. Akta er för dem.”2

Allâh klargjorde att de besitter lustar och avvikelse. Deras motiv är att vilseleda sig själva och andra:

فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ

”Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som är mindre klart, när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] tolkning av dess innersta mening.”

Deras motiv är prövningar och vilseledning. Därav nämnde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem och beskrev deras tillstånd för oss:

”Det skall komma ett folk från mitt samfund som kommer att ta till sig de lustarna liksom rabies drabbar den smittade; det finns varken en ådra eller en lem utan att den går in i dem.”3

13:7

2al-Bukhârî (4547) och Muslim (2665).

3Ahmad (4/102), Abû Dâwûd (4597), al-Hâkim (1/218) och at-Tabarânî (19/376). Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (2).