Ahl-us-Sunnah har alltid konfronterat Ahl-ul-Bid´ah

al-Bukhârî och Muslim har rapporterat i sina ”as-Sahîh” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer alltid att finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättad på sanningen. De skadas inte av dem som försakar dem eller motsätter sig dem till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer.”

Denna hadîth är ett av bevisen för profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetkall. Trots deras lilla antal har Ahl-us-Sunnah alltid konfronterat de många innovatörerna. Allâh talade sanning när Han sade om vissa troende:

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

”Hur ofta har inte en liten skara besegrat en stor armé med Allâhs vilja! Allâh är med de tålmodiga.”1

Den Nåderike har låtit den lilla skaran och Sin grupp krossa och försaka innovationerna och innovatörerna.

Trots att innovatörerna har olika läror står de enade mot Ahl-us-Sunnah. De lockar människorna från dem via motbjudande öknamn. Men Allâh vägrar något annat än att stödja Sin religion. En Sunnî kan brottas mot ett helt samfund och tilldelas segern i de båda liven.

12:249