Ahl-us-Sunnah följer profeterna, Mu´attilah följer Farao

Farao är nekarnas ledare. Följaktligen sade nekarnas analytiker att de har hans dogm. Det säger panenteisterna bland nekande Djahmiyyah. Han negerade högheten, beljög Mûsâ om den och avfärdade att Allâh hade talat med honom. Han (ta´âlâ) sade att Farao sade till Hâmân:

يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ  أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”1

Allâh (ta´âlâ) berättade att Farao förnekade Skaparen och sade:

وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

”Vem är skapelsernas Herre?”2

Han krävde att få ett torn så att han kunde komma upp till Mûsâs gud. Om inte Mûsâ hade berättat för honom att hans gud är uppe skulle han inte fått för sig det tornet eftersom han inte erkände Honom. Högheten hade inte bekräftats om inte Mûsâ hade berättat för honom om den. I så fall hade han inte varit ute efter att klättra uppåt och försöka lura sina medborgare genom att påstå att han har kommit upp till Mûsâs gud som är uppe i höjden3. I så fall hade hans uppgång till Honom varit densamma som hans nedstigning i brunnar och floder. Det hade faktiskt varit lättare för honom att gå nedåt än att kämpa med att bygga ett torn.

När vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) togs på Himmelsfärden hittade han Âdam (´alayhis-salâm) i den första himlen, Yahyâ och ´Îsâ i den andra, Yûsuf i den tredje, Idrîs i den fjärde, Hârûn i den femte, Mûsâ i den sjätte och Ibrâhîm i den sjunde, vilket är känt från den långa hadîthen. Därefter togs han upp till sin Herre. Han blev ålagd femtio böner varefter han återvände till Mûsâ som sade till honom:

”Återvänd och be Honom om reducering för ditt samfund. Ditt samfund klarar inte av det.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag återvände till min Herre och bad Honom om reducering för mitt samfund.”4

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade hur han flera gånger gick fram och tillbaka mellan Mûsâ och sin Herre. Mûsâ hade rätt när han sade att hans Herre är ovanför himlarna5 medan Farao beljög honom för det.

De nekande Djahmiyyah håller med Faraos folk, villfarelsens ledare. De bekräftande Ahl-us-Sunnah håller med Ibrâhîms ätt, vägledningens ledare. Han (ta´âlâ) sade:

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Och som ännu en gåva av Vår nåd skänkte Vi honom Ishâq och Ya´qûb och Vi gjorde dem alla till rättsinniga människor och gjorde dem till ledare som ledde [människorna] enligt Våra befallningar, och Vi ingav dem [vilja] att göra gott och att regelbundet förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Och de ägnade Oss hela sin dyrkan. 6

Mûsâ och Muhammad tillhör inte bara Ibrâhîms ätt – de är de bästa från Ibrâhîms (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) ätt.

140:36-37

226:23

3Vissa människor säger att Mûsâ bekräftade inte alls Allâhs höghet. Då avvisar Shaykh-ul-Islâm dem med att säga att det i så fall hade varit meningslöst för Farao att säga till Hâmân:

يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ  أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Det hade varit meningslöst att bygga ett torn om Mûsâ hade sagt att det inte finns någon gud däruppe. Han ville ha ett torn för att kunna beljuga Mûsâ. Mûsâ hade sagt att hans gud är uppe. Annars hade det varit meningslöst att vilja klättra uppåt. I så fall hade det varit detsamma att gå uppåt som att gå ned i en brunn.”

4al-Bukhârî (349), Muslim (163), an-Nasâ’î (450) och Ibn Mâdjah (1399).

5Häri ligger poängen som fastställer högheten. Muhammad trodde på Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) som sade till honom:

”Återvänd och be Honom om reducering för ditt samfund.”

Varthän skulle Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) återvända om Allâh inte hade varit ovanför himlen, vilket Mu´attilah hävdar? Muhammad gick fram och tillbaka mellan Mûsâ och sin Herre, for uppför himlen med Djibrîl och besteg den sjunde himlen.”

621:72-73