Ahl-us-Sunnah är oeniga om Takfîr på den som inte ber

Publicerad: 2010-09-20
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-As’ilah al-Qatariyyah, sid. 16-17

 

Fråga: Den oenighet som finns om Takfîr på personen som inte ber – är den inom Ahl-us-Sunnahs ramar?

Svar: Ja, det är en oenighet bland Ahl-us-Sunnah. Ahl-us-Sunnah är oeniga om frågan på samma sätt som de är oeniga om tvagningens plikter och om det är obligatoriskt att två sig efter förtärt kamelkött och liknande frågor.