Ahl-us-Sunnah är inte som Ahl-ul-Bid´a

Allâh (´azza wa djall) sade:

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ

”Allâh har aldrig [avlat] en son och Han har aldrig haft någon gudom vid Sin sida.”1

Syftet är att Hans fullkomliga rikedom och enhet bekräftas och att Hans enhet är oinskränkt – det finns ingen sann gudom med Honom.

När egenskaper dementeras från Allâh, så är syftet inte bara dementi, utan också att dess fullkomliga motsats bekräftas.

Därtill skall du veta att Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, som för övrigt är Salaf och de som följer dem, är inte som Ahl-ul-Bid´a som bara beskriver Allâh (ta´âlâ) med dementerade egenskaper. Du ser hur mycket de dementerar från Allâh (´azza wa djall) samtidigt som de ignorerar de bekräftade egenskaperna. Och om de nämner dem ser de även till att tolka dem på ett vis som är långt borta från sanningen. I själva verket har de förvrängt, inte tolkat.

123:91