Ahl-us-Sunnah är enade om medlingen för de troende syndarna

Fråga: Kommer det att medlas för syndarna från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund? Kommer de att få komma in i paradiset eller inte?

Svar: Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther som tar upp medlingen för syndarna är bekräftade och mångfaldiga. Detta är Salaf bland följeslagarna, deras rättmätiga efterföljare och samfundets imamer enade om. De enda som har delade åsikter i detta är Ahl-ul-Bid´ah som Khawâridj, Mu´tazilah och andra.

Ingen som har ett senapsfrös vikt av tro kommer att förbli i helvetet. De kommer alla att komma ut ur det, för att därefter träda in i paradiset.

Därpå kommer det att bli kvar utrymme i paradiset. Då kommer Allâh att skapa andra skapelser för att föra in dem i paradiset. Detta har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i den Autentiska.