Ahl-us-Sunnah är enade om att göra Takfîr på den som säger att Qur’ânen är skapad

Imâm al-Muzanî (rahimahullâh) sade:

”Qur’anen är Allahs tal. Den kommer från Honom. Den är inte skapad så att den upphör.”

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) och alla andra Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att göra Takfîr på den som säger att Qur’ânen är skapad. Den som säger att hans uttalande av Qur’ânen är skapat är en innovatör. Faktum är att vissa av dem gjorde även Takfîr på denne.

Därefter – efter prövningen om att Qur’ânen är skapad – räddade Allâh muslimerna med al-Mutawakkils ledarskap. Med honom blev muslimerna och de lärda starka medan innovatörerna blev förnedrade – och lov och pris tillkommer Allâh.