Ahl-us-Sunnah är enade om att de troende kommer att se Allâh med sina ögon

Publicerad: 2008-11-25
Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/578)

 

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”1

”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje…”

Det vill säga vackra, skinande, ädla och lyckliga ansikten.

”… de får skåda sin Herre.”

De kommer att se Honom med sina egna ögon. al-Bukhârî (rahimahullâh) rapporterade i sin ”as-Sahîh”:

”Ni skall sannerligen få se er Herre med era ögon.”

De troendes beskådning av Allâh (´azza wa djall) på Domedagen har rapporterats flerfaldigt i autentiska hadîther hos Hadîth-lärans imamer och det är omöjligt att förtränga och neka dem. I al-Bukhârî och Muslim rapporteras det att Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att människorna sade:

”Allâhs sändebud, kommer vi att se vår Herre på Domedagen?” Han sade: ”Finner ni svårigheter i att se solen och månen på en molnfri himmel?” De sade: ”Nej.” Han sade: ”På samma sätt kommer ni att få se er Herre.”

Detta är – och lov och pris tillkommer Allâh – en fråga som följeslagarna, efterföljarna, detta samfunds Salaf, islams imamer och mänsklighetens vägledare är enade om. Den som misstolkar det och säger att det betyder att man kommer att få se Allâhs gåvor – vilket ath-Thawrî rapporterade från Mansûr, från Mudjâhid och likaså har det rapporterats från Abû Sâlih, vilket Ibn Djarîr har rapporterat från dem – har förvillat sig till en annullerad åsikt.
Hur förhåller de sig till Hans (ta´âlâ) ord:

كَلَّا  إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade.”2

ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade:

”De otrogna kommer inte att avskärmas utan att man därav vet att de troende kommer att se Honom (´azza wa djall).”

Ibn Djarîr sade:

”Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî berättade för oss: Âdam berättade för oss: al-Mubârak berättade för oss, från al-Hasan [al-Basrî] som sade:

”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje…” det vill säga att de kommer att vara vackra. ”… de får skåda sin Herre” det vill säga titta på sin Skapare. Sålunda har de all rätt att bli vackra när de får se Skaparen.”

1 75:22-23.

2 83:15