Ahl-us-Sunnah är enade om att Allâh är ovanför himlarna

Publicerad: 2012-05-01
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 144-145

Ibn Abî Hâtim rapporterade i sin ”at-Tafsîr”:

309 – ´Isâm bin ar-Rawâd berättade för oss: Âdam berättade för oss: Abû Dja´far berättade för oss, från ar-Rabî´, från Abûl-´Âliyah som sade om:

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء

”… därefterاستوى Hanإلى himlen…”

”Det vill säga reste Sig.”

Detsamma rapporteras från al-Hasan och ar-Rabî´ bin Anas.”1

al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh”, i kapitlet ”at-Tawhîd”:

”Gällande Hans ord:

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء

”Hans tron var ovanpå vattnet.”

så sade Abûl-´Âliyah:

”… därefterاستوى Hanإلى himlen…”

betyder att Han reste Sig:

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

”… och formade den till sju himlar…”

betyder att Han skapade dem.”

Mudjâhid sade:

”Att Han استوى betyder att Han höjde Sig över tronen.”

Detsamma rapporterade Ibn Abî Hâtim i sin ”at-Tafsîr” i samband med versen:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Därefter reste Han sig över tronen.”2

Med samma berättarkedja har det rapporterats från al-Hasan och ar-Rabî´ det som Abûl-´Âliyah sade.

Abû ´Umar at-Talamankî sade:

”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att Allâh har en tron och att Han är upprest över den och att Hans kunskap, förmåga och förfogande råder över hela Hans skapelse.”

Han sade också:

”Muslimerna från Ahl-us-Sunnah är enade om att betydelsen av:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

”Han är med er, var ni än befinner er.”3

och liknande verser handlar om Hans kunskap och att Allâh är ovanför himlarna med Sin essens och att Han har rest Sig över Sin tron såsom Han har velat.”

Han sade också:

”Ahl-us-Sunnah säger om Allâhs ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”4

att Hans resning över den ärofyllda tronen är verklig och inte metaforisk.”

1Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/105-106).

27:54

357:4

420:5