Ahl-us-Sunnah är en enda grupp

as-Safârînî sade:

Ahl-us-Sunnah är tre grupper: Athariyyah som leds av Ahmad bin Hanbal, Ash´ariyyah som leds av Abûl-Hasan al-Ash´arî och Mâturîdiyyah som leds av Abû Mansûr al-Mâturîdî. Vad de vilsna grupperna beträffar, så är de oerhört många.”1

Indelningen av Ahl-us-Sunnah i tre grupper är diskutabel. Ahl-us-Sunnah är tvivelsutan en enda grupp och den räddade gruppen som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev på följande vis:

Samlingen.”

I en annan rapportering sade han:

Den som följer det jag och mina följeslagare följer idag.”

eller:

Den som följer det jag och mina följeslagare följer.”2

Därmed vet man att de är enade om det som följdes av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Alltså är de en enda grupp. Författaren (rahimahullâh) själv sade i förordet till sin poesi i samband med denna hadîth:

Denna text berör ingen annan grupp än Ahl-ul-Athar.”

Det vill säga Athariyyah. På så sätt vet man att Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är en enda grupp, nämligen Athariyyah – och Allâh vet bättre.

1Lawâmi´-ul-Anwâr al-Bahiyyah (1/73).

2Abû Dâwûd (4596) och at-Tirmidhî (2641) via Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). God enligt al-Albânî i ”al-Mishkâh” (171).