Ahl-ul-Hadîth tillåter häst- och ödlekött

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Qawâ´id an-Nûrâniyyah (1/67-68)

Ahl-ul-Hadîth håller däremot inte med Kûfahs lärde om allt de förbjuder. De förlovar hästkött eftersom det har autentiserats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förlovade hästkött på Khaybar-dagen1 och att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) slaktade en häst på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid och åt av dess kött2. Dessutom förlovar de ödlekött då även det har autentiserats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag förbjuder inte det.”3

När ödlekött serverades på hans matbord tittade han på och fördömde inte dem som åt av det4.

1Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”På Khaybar-dagen förbjöd Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tamåsnekött och förlovade hästkött.” (al-Bukhârî (5520) och Muslim (1941))

2Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid slaktade vi en häst i Madînah som vi åt upp.” (al-Bukhârî (5519) och Muslim (1942))

3al-Bukhârî (5536) och Muslim (1943)).

4al-Bukhârî (5537) och Muslim (1345).