Ahl-ul-Bid´as sittningar är förbannade

Fråga: Sänks nåd över Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’s sittningar?

Svar: Fri är Allâh från brister! Sittningarna som omges av nåd, lugn och änglar är de som sitter för att läsa Qur’ânen, repeterar studierna, studerar det lovliga och olovliga och söker Sharî´ah-baserad kunskap. Deras mål är sanningen. De bekämpar falskheten. De älskar Sunnah och bekämpar falskheten. Det är dessa änglarna och lugnet stiger ned till och som omges av nåd.

Angående Ahl-ul-Bid´a räcker det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”

Det vill säga dess utövare. Inget annat än förbannelse omger deras sittningar. Nåden omger inte dem. Inget annat än förbannelse omger Ahl-ul-Bid´as sittningar. Förbannelsen sänker sig över dem för att de har ändrat och skiftat i Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion. De har adderat och reducerat. De förtjänar ingen ära. Hur mycket har inte våra rättfärdiga Salaf varnat för Ahl-ul-Bid´as sittningar just för att inte förbannelsen skall drabba en tillsammans med dem. Det spelar ingen roll om han själv inte är från Ahl-ul-Bid´a. Det räcker att han bara sitter med dem. Salaf har varnat denne på grund av den extrema faran som innovationerna bär på och skada som de vållar sina utövare.

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) hatar Ahl-ul-Bid´a utmed den innovation som de äger. De troende hatar Ahl-ul-Bid´a utmed den innovation som de äger. Det är inte tillåtet att sitta med dem. Inte heller skall det sägas att de omges av nåd, lugn och änglar, ty de trotsar Allâh och gör inget som Han behagas av. Hur skall de då bli benådade? De är faktiskt förbannade och inte benådade.