Ahl-ul-Bid´as problem med Ahl-us-Sunnah

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”På samma sätt är innovatören mot en Sunnî för att han följer endast sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och jämför inte Sunnah med andra människors åsikter eller något som opponerar sig den.”1

Innovatören kritiserar en Sunnî för att han håller fast vid Sunnah, vilket Allâh (djalla wa ´alâ) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beordrat. De kritiserar dem för det. Men de kritiserar inte sig själva när de handlar utmed innovationer och nyheter och praktiserar folks åsikter ehuru de går emot Sunnah eller är fel. De följer dem ändå. De säger att det finns delade åsikter i frågan. Om du säger att något är förbjudet säger de att det finns delade åsikter i frågan. Om du säger att något är obligatoriskt säger de att det finns delade åsikter i frågan. Så bara för att det finns delade åsikter i frågan så skall vi ta den delade åsikten? Vi skall ta följa beviset:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet.”2

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

”Vilken sak det än gäller där ni är oense, är det Allâh som har avgörandet.”3

Vi skall jämföra oenigheten med beviset; vi tar det som stämmer överens med beviset och lämnar det som skiljer sig från beviset ehuru stora lärda har den åsikten. De lärda kan göra fel. De är inte felfria.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/51).

24:59

342:10