Ahl-ul-Bid´as mörka och förvirrade hjärtan

Till Satans knep och list hör falskt tal, kollapsade ideologier och motsägelsefulla fantasier som är avfall från hjärnorna, flisor från tänket och avskum som han kastar i mörka och förvirrade hjärtan. Således ser de likadant på sanningen och osanningen, det korrekta och det inkorrekta. Tvivlens vågor slår mot dem. Fantasiernas moln omger dem. Skvaller, tvivel, spekulationer och myckna dispyter rider på deras ryggar. De har ingen övertygelse att referera till. De har ingen sann dogm att hänvisa till. Bedrägligt intalar de varandra med fagra ord. Därför har de övergivit Qur’ânen och självmant uttalat sig på ett lögnaktigt vis. De vadar i sina tvivel i blindo. De följer bara det som djävlarna har lärt deras vilsna föregångare. Det är deras författning och för dess sak krigar de. De har lämnat bevisen och valt att följa de vilsna och vilseledande föregångarnas lustar.