Ahl-ul-Bid´as glädje

I alla tider har Ahl-ul-Bid´as princip varit att känna lycka om en lärd säger en enda sak till deras fördel, demonstrera det överdrivet och sprida det sinsemellan. Det låter det uttalandet utgöra ett argument till deras innovation och använder sig av det mot alla som fördömer dem.