Ahl-ul-Bid´as förhållande till Qur’ânen och Sunnah

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

”… och dem som tror på det som har uppenbarats för dig…”1

Det vill säga Qur’ânen och Sunnah. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

”Allâh har nu uppenbarat Skriften och visdomen för dig.”2

De gudfruktiga tror på allt som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat. De gör ingen skillnad på det i den bemärkelsen att de tror på något och låter bli att tro på något annan på grund av ren förnekelse eller tolkning som motsäger Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syfte. Det är just det innovatörerna gör när de förvränger texterna som inte stämmer överens med deras lära. Det betyder i själva verket att de inte bekräftar deras riktiga betydelser. Även om de tror på formuleringen så gör de inte det med en sann tro.

12:4

24:113