Ahl-ul-Bid´ahs kamouflage

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade:

”Vad beträffar att uttalandet av Qur’ânen är skapat, så sade Shaykh Abû Bakr al-Ismâ´îlî al-Djurdjânî (rahimahullâh) i sitt brev till invånarna i Djaylân: ”Den som påstår att hans uttalande av Qur’ânen är skapat, och avser Qur’ânen, har sagt att Qur’ânen är skapad.”

Efter att as-Sâbûnî (rahimahullâh) hade avklarat domen för den som säger att Qur’ânen är skapad sade han:

”Vad beträffar att uttalandet av Qur’ânen är skapat…”

Det vill säga domen för den som gömmer sig och säger att hans uttalande av Qur’ânen är skapat. Imâm Ahmad sade att en sådan person är en Djahmî, det vill säga liksom Djahmiyyah. Det klargjorde Imâm Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân as-Sâbûnî (rahimahullâh) – vilket kommer att nämnas – och att Djahmiyyah brukade säga öppet att Qur’ânen är skapad därför att de hade myndigheterna på sin sida. De till och med fängslade, dödade och pryglade för det. När de förlorade sitt land på al-Mutawakkils – må Allâh benåda honom och belöna honom väl – tid blev de tvungna att kamouflera sig. När de inte klarade av att säga öppet att Qur’ânen är skapad började de säga att uttalandet av Qur’ânen är skapat. Deras motiv var att Qur’ânen som uttalas är skapad för att kunna komma fram till att Qur’ânen är skapad.

Även om en Djahmî kamouflerar sig och döljer sig och hycklar och konspirerar förblir han en Djahmî. Han gagnas inte av gömma sig. Varför säger han annars att uttalandet av Qur’ânen är skapat när han är skyldig att säga att Qur’ânen är Allâhs tal? Vad är meningen med att säga att uttalandet är skapat eller inte? Om han verkligen associerar sig med Sunnah får han säga att Qur’ânen är Allâhs tal och att den inte är skapad och om han är Djahmî får han uttryckligen säga att den är skapad. Sedan döms han utmed det.

Många Ahl-ul-Bid´a gömmer sig på det här viset. Han säger till dig att han är Salafî samtidigt som han har en helt annan metodik. Han kommer med begrepp för att få människorna att tro att han är Salafî då han i själva verket är Khalafî! De flesta Ahl-ul-Bid´a säger att de är Ahl-us-Sunnah samtidigt som de besitter innovationer och villfarelser. De gömmer sig bakom begrepp, prestationer och olika förhållanden, men när du väl skrapar på ytan och inser fakta förstår du att de är vilsna människor som följer sina lustar.

De säger att de är Ahl-us-Sunnah. Om de verkligen är det får de säga att Qur’ânen är Allâhs tal och göra Takfîr på den som säger att Qur’ânen är skapad, liksom Ahl-us-Sunnah gör Takfîr på dem, och inte försöka undkomma frågan och säga att uttalandet av Qur’ânen är skapat.