Ahl-ul-Bid´ah sprider sin tro via lögner och bluff

Bröder! Var ärliga och undvik lögner. Jag koncentrerar mig på dessa två egenskaper då det är främmande för många människor att vara ärliga. Jag ser till och med lögner vara utspridda bland grupperna som anses islamiska. Många av deras kall och metodiker sprids endast via lögner och bluff. De jagar ungdomarna med dessa sätt som är baserade på lögner.

Hur farlig är inte lögnen! Hur farliga är inte lögnarna för samhällena i allmänhet och de islamiska i synnerhet! Det finns inte en innovatör utan att han ljuger om Allâh (tabârak wa ta´âlâ) om han så betraktar sig själv som from och rättfärdig.

Härmed varnar jag er även för innovationerna och att ni faller i dem. Innovationerna är byggda på lögn och påhitt om Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Därför varnade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för innovationerna i sina predikningar eller åtminstone i de flesta av dem. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det bästa talet är Allâhs tal. Den bästa vägledningen är Muhammads vägledning. De värsta frågorna är de nya och varje nyhet är en innovation.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i varje predikan att innovationerna är de värsta frågorna. Ty innovationerna stammar från otron och leder till otron, som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade.

Håll er borta från lögner. Håll er borta från innovationer. Håll er borta från all ondska. Baktal och skvaller är baserade på lögn.