Ahl-ul-Bid´ah hatar Ahl-us-Sunnah

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade:

”Ahmad bin Sinân al-Qattân sade: ”Det finns inte en innovatör i världen utan att han hatar Ahl-ul-Hadîth.”

Det är ett av deras kännetecken. Det finns inte en innovatör i världen utan att han hatar Ahl-ul-Hadîth. Varför hatar de dem? Därför att de följer sanningen och kallar till sanningen, älskar för sanningen och hatar för sanningen. Därför hatar de dem.

Ahl-ul-Hadîth avvisar deras falskheter så att de hatar dem än mer. Det är en sjukdom och prövning som är utspridd bland dagens människor.

Det råder inga tvivel om att Sûfiyyah har en syndig ledning och detsamma gäller andra sekter. Râfidhah behöver vi inte ens tala om. Deras lärda är till och med kättare. Hur skall de inte hata och bekämpa Ahl-ul-Hadîth när deras religion motstrider Allâhs sanna religion? Därför är det oundvikligt att de hatar, nedvärderar och förtalar Ahl-ul-Hadîth. Han sade:

”När en man innoverar dras Hadîthens sötma ut ur hans hjärta.”

Vad finns det för gott i en människa som saknar Hadîthens sötma i hjärtat? De förtalar ´Abdullâh bin Ahmad, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhârî, Muslim, al-Khatîb al-Baghdâdî med flera. al-Mu´allimî, som hör till Ahl-us-Sunnahs imamer, kom upp i trehundra lärda som den extreme Sûfî och Djahmî al-Kawtharî förtalar. Hur skall han älska dem när hans tillstånd är på det här sättet?

Du kan se hur Djamâ´at-ut-Tablîgh lockar från Ahl-ul-Hadîth samtidigt som de säger att de är Ahl-us-Sunnah. al-Ikhwân al-Muslimûn hör till dem som för häftigast krig mot och lockar mest från Ahl-us-Sunnah. De hör till dem som mest kallar till falskhet. Dessa människor känner inte av Hadîthens sötma i sina hjärtan. För om de hade gjort det skulle Hadîthen tagit en stabil plats i deras hjärtan. I så fall skulle de följt Hadîthen och slagit sig till ro med den och trott på det som står i den. Det gör de dock inte. De studerar inte ens Hadîth och bryr sig inte om Hadîth. Och om de studerar Hadîth drar de ingen nytta från den plus att de misstänker den.