Ahl-ul-Bid´a utnyttjar at-Tahâwîs ord

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 33-34

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

52 – Fjärran är Allâh från gränser, ändor, lemmar, kroppsdelar och organ. Han omfattas inte av de sex riktningarna som de gör med skapelserna1.

1Imâm Ibn Bâz (rahimahullâh) sade:

”Detta utlåtande är generaliserat och kan utnyttjas av folk som tolkar och avviker från Allâhs namn och egenskaper. De har dock inget bevis i det, ty det han (rahimahullâh) syftade på var att frånkänna Skaparen liknelse av skapelserna. Dock gjorde han ett generaliserat utlåtande som behöver detaljeras så att tvetydigheten upphör.

Den omtalade gränsen åsyftar den som är kännbar av människan. Ingen annan än Han (subhânah) känner Sina gränser. Människan omfattar ju inte Honom med sin kunskap. Allâh (´azza wa djall) sade:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

”Han vet allt vad de kan veta och allt som är dolt för dem, men de kan inte omfatta Honom med kunskap.” (20:110)

De Salaf som talade om gräns i samband med resningen eller annat syftade på en gräns som känns av Allâh (subhânah) till skillnad från skapelsen.

Beträffande termer som ändor, lemmar, kroppsdelar och organ, så ville han (rahimahullâh) frånkänna Hans visdom och essensegenskaper (som ansiktet, handen och foten) liknelse av skapelserna. Han (subhânah) är beskriven med de egenskaperna, men de skiljer sig från skapelsens egenskaper. Ingen annan än Han (subhânah) känner deras beskaffenhet.

Ahl-ul-Bid´a tillämpar dessa begrepp för att dementera Allâhs egenskaper. De använder sig inte av Allâhs begrepp och de egenskaper Han beskrivit Sig själv med för att inte bli avslöjade och fördömda av de sanningsenliga. Författaren at-Tahâwî hade inte samma avsikt som de eftersom han tillhörde Ahl-us-Sunnah som bekräftar Allâhs egenskaper. Han förklarar och bekräftar sig själv i denna dogmatiska avhandling. Det oklara ska tolkas med det klara.