Ahl-ul-Bid´a skall förnedras och bojkottas

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade:

”Ahl-us-Sunnah är enade om att Ahl-ul-Bid´a skall överrumplas, förnedras, förödmjukas, förskjutas och uteslutas, att man håller sig borta från dem och deras sällskap och umgänge och att man dyrkar Allâh i form av att undvika dem och bojkotta dem.”

Författaren utropade alltså samstämmighet om att Ahl-ul-Bid´a skall förnedras. Han är bara en av flera imamer som har utropat samstämmighet om att Ahl-ul-Bid´a skall hatas, överrumplas och förnedras. Författaren är en av dem. al-Baghawî är en annan. De har utropat samstämmighet om det.

I dag finns det människor som älskar Râfidhah. De förespråkar ”balansteorin” med vilken de försvarar Râfidhah, Bâtiniyyah och andra. Salaf och dessa imamer hade ingen sådan metodik. De älskade för Allâhs sak och hatade för Allâhs sak. De hatade Ahl-ul-Bid´a, överrumplade dem, försköt dem, varnade för deras ondska och det kunde även hända att de avrättade vissa av dem1. Varför det? Därför att innovatörens förstörelse är större än den otrognes förstörelse. Den otrognes förstörelse är utanför, fjärran från det islamiska samhället. Dock smittar innovatören av sig i det islamiska samhället och i muslimernas trosläror. Flera imamer har sagt att Ahl-Bid´a är skadligare för islam än vad judarna och de kristna är. Jag säger samma sak. Vissa människor i dag fördömer oss för det uttalandet, ty de respekterar inte Salafs metodik och uttalanden och inte heller har de kunskap om sanningen och verkligheten. De säger att den och den anser att den och den gruppen är skadligare för islam än vad judarna och de kristna är. Ja, jag svär vid Allâh att de är skadligare. Många imamer har sagt det däribland Abûl-Fadhl al-Hamadânî, Ibn ´Aqîl, Ibn-ul-Djawzî, ´Abdul-Ghanî al-Maqdisî, Ibn Taymiyyah och ash-Shawkânî. Det är inte osannolikt att även Ibn Qudâmah säger så. Han (rahimahullâh) skrev en bok i vilken han varnade för läsning i Ahl-ul-Bid´as böcker. Dessa personers uttalanden har jag själv läst. Det är oerhört många som säger samma sak. Man brukar ju säga att fienden omringar huset utifrån medan innovatören förstör det inifrån för att sedan öppna dörren till islams fiender och välkomna dem in. Det har hänt. Râfidhah och Sûfiyyah har samarbetat med islams fiender som mongolerna, de kristna, judarna och andra. Det råder inga tvivel om att dessa människor är skadligare för islam. Se därför till att akta er för dem, bojkotta dem och vara hårda mot dem.