Ahl-ul-Bid´a måste fördömas direkt

Därefter skall du veta att vi har både fått reda på och hört många dessa innovationer och syndiga nyheter i religionen som har hittats på av folk under en lång tid. När ingen fördömde dem blev de utspridda. Det är som Shaykh ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân Abâ Butayn (rahimahullâh) sade i en av sina avhandlingar:

”Det jag fruktar mest för dem som lever längre är att de skall se många saker som ingen kommer att fördöma.”

När innovationer inte fördöms direkt och låts vara, växer de till sig och får fäste bland många lekmän bland beduiner och andra. Därefter blir det svårt att ta ut dem ur deras hjärtan. När vi fördömde vissa av dem sade de:

”Dessa tar död på Sunnah.”

Jag har ju nämnt hur vissa av dem säger att Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb säger en sak om beduinerna medan dagens lärda säger en annan. Vår enda uppgift är att klargöra sanningen och få skapelsen att återvända till det som är bäst för dem och den raka vägen som motsäger Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´a. Framgången och vägledningen ligger hos Allâh.