Ahl-ul-Bid´a kan inte bekämpa Ahl-us-Sunnah utan lögner och påhitt

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade:

”Ahl-ul-Bid´a kallar Ahl-us-Sunnah för Hashwiyyah, okunniga, Dhâhiriyyah och Mushabbihah.”

Så kallar de Ahl-ul-Hadîth när de i själva verket inte har något att göra med dessa öknamn. Ahl-us-Sunnah tar avstånd från dem och håller fast vid Qur’ânen och Sunnah. De besitter inga av dessa villfarelser. Dessa människor bara ljuger och hittar på. Detta hör till Ahl-ul-Bid´as lögner. Det finns inte en innovatör utan att han är en lögnare. Han klarar inte av att bekämpa Ahl-us-Sunnah utan lögner och påhitt.

Så var det alltså förr och så är Ahl-ul-Bid´a även i dag. De bekämpar endast Ahl-us-Sunnah med hjälp av lögner, påhitt och anklagelser.

I skrivande stund kallar de Ahl-us-Sunnah för ”Murdji’ah”. Jag svär vid Ka´bahs Herre att de ljuger. Jag svär vid Allâh att de själva är uslare än Murdji’ah. De själva besitter den fulaste typen av Irdjâ’. Deras ledare som hör till de största lögnarna och bedragarna kallar de för ”´Allâmah” och ”Imâm”. De hyllar honom, älskar för hans sak och hatar för hans sak. Det hör till den fulaste typen av Irdjâ’. Trots det kallar de Ahl-us-Sunnah för ”Murdji’ah”.