Ahl-ul-Bid´a är som skorpioner

Jag hörde min broder Abûl-Qâsim säga:

”al-Barbahârî satte sig aldrig ned i en sittning utan att han nämnde att Allâh (´azza wa djall) skall sätta Muhammad med Sig på tronen.”

Jag framförde från min faders handskrift: Jag framförde från Abû Hafs al-Barmakîs handskrift: Abûl-Hasan bin Bashshâr sade:

”al-Barbahârî avstod från sin faders arv på 70.000 silvermynt.”

al-Barbahârî sade:

”Ahl-ul-Bid´a är som skorpioner; de gömmer sina kroppar i sanden och tar ut sina stjärtar; de sticker till så fort de får möjligheten. Ahl-ul-Bid´a är likadana. De gömmer sig bland människorna. När de får chansen förkunnar de det de vill.”