Ahl-ul-Bid´a är inte Ahl-us-Sunnah

Fråga: Vissa fördömer användningen av namnet ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah” och anser att man istället skall bruka namn som ”Salafiyyûn” eller ”Salaf”. Ty begreppet ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah” omfattar även Ashâ´irah och Mâturîdiyyah.

Svar: Det är fel att vi inkluderar Ahl-ul-Bid´a, oavsett vilken innovation de besitter, till det oinskränkta begreppet ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah”. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah består ju inte av människor som avviker från Salaf med sina läror och avvikelser. En person som exempelvis förnekar Allâhs namn och egenskaper tillhör inte Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah inom det som han förnekar, ehuru han tillhör dem inom andra sakfrågor. Enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah kan en person besitta innovationer och Sunnah, otro och tro. Vi säger att personen som avviker från Salaf inom Allâhs egenskaper inte är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah när det kommer till Allâhs egenskaper, ändock han kanske är det inom annat däribland Fiqh-frågor. Det går inte att en innovatör tillhör Ahl-us-Sunnah med sin innovation. På så sätt undkommer vi problematiken som leder till sammandrabbning av de lärdas åsikter.

Alltså anser jag att Ahl-ul-Bid´a tillhör inte Ahl-us-Sunnah inom det som de innoverar. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah har ju inte den innovationen. Hur kan de tillhöra Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah om de motsäger dem?

Fråga: Tillämpas termen ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah” på Salafiyyûn?

Svar: Det finns inget behov av det. Sanna Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är de som följer det som följdes av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att den räddade gruppen är den som följer det som han och hans följeslagare följde.

Frågeställare: Säger vi exempelvis att an-Nawawî och Ibn Hadjar inte är från Ahl-us-Sunnah?

Svar: Ja. De är inte från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah inom sin uppfattning av Allâhs namn och egenskaper.

Fråga: Säger vi oinskränkt att de inte tillhör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Svar: Vi talar inte oinskränkt. Därför sade jag att den som avviker från Salaf inom Allâhs egenskaper kallas inte för ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah” oinskränkt. Istället får man tala inskränkt och säga att de tillhör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah inom Fiqh exempelvis, men inte inom sina innovationer.