Ahl-ul-Bid´a är enade om svärdet

Imâm Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan al-Lâlakâ’î (d. 418)

Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah, sid. 138-139

290 – Salâm bin Abî Mutî´ sade:

”Ayyûb brukade kalla alla sekter för ”Khâwaridj” och säga: ”Khawâridj har olika namn men är enade om svärdet.”

291 – Salâm sade:

”En sekterisk man sade till Ayyûb: ”Kan jag fråga dig en sak?” Han vände sig om och svarade med fingret: ”Inte ens en halv sak.” Han gjorde så två gånger.”

292 – Muhammad bin ´Abdir-Rahmân bin Dja´far underrättade oss: Muhammad bin ´Abdillâh bin Ghaylân al-Khazzâz berättade för oss: Muhammad bin Yazîd berättade för oss: Sa´îd bin ´Âmir underrättade oss: Hazm underrättade oss, från Ghâlib al-Qattân som sade:

”Jag drömde om Mâlik bin Dînâr. Han satt på sin vanliga plats, pekade med sitt finger och sade: ”Sitt inte med två sorters människor då sittningar med dem förstör alla muslimers hjärtan: Innovatören som överdriver med sin innovation och den jordiske som lever i överflöd.”