Ahl-ul-Bid´ahs tillvägagångssätt med ungdomarna

Så länge vilseledda Ahl-ul-Bid´ah är muslimer, skall de hatas i enlighet med deras synder och innovationer. De skall bojkottas på samma sätt som man låter bli att sitta med dem, tala med dem och ta kunskap från dem. Detta baseras på den fördel som denna bojkott består av.

Många människor med sunda läggningar som tenderar till sanningen och välfärd blir överväldigade av Ahl-ul-Bid´ah som består av olika grupper. Exempel på dem är Djahmiyyah och Ashâ´irah och framförallt Hizbiyyah-grupper och hemliga organisationer som är många och olika. Alla dessa är Ahl-ul-Bid´ah. När de sätter klorna i en student och närmar sig honom via kärlek och broderskap och islamiskt stöd, mjukar de upp honom till dess att de har honom inom sin makt. Därefter lär de honom sina avvikande läror sakta men säkert. Till sist blir han en av dem och deras styrkor. Han är däremot inte upprättad på den korrekta metodiken. I stället följer han innovationer och ägnar sig åt att anse andra vara vilsna och blossa upp oroligheter. Detta är en tendens bland de många och olikartade Hizbiyyûn och Harakiyyûn.

Härmed är det obligatoriskt att råda studenterna att hålla sig borta från Ahl-ul-Bid´ah och deras sittningar även om de mjukar upp deras hjärtan med fagert tal och hjälper dem med olika saker och ting. Enligt Salafs metodik och troslära är det inte tillåtet att handla och kompromissa med sin troslära. Din korrekta troslära och sanna metodik är dina kapital. Du är skapad för dem. Du måste strida för deras skull med sant tal och pennan. Du måste försvara profetens (sallâ Allâhu wa sallam) rena Sunnah som Ahl-ul-Bid´ah har smutsat ned med sina olika innovationer oavsett om det rör sig om gamla eller nya sekter.

Därför skall en innovatör älskas för den Islâm han har samtidigt som han hatas och bojkottas för den innovation han har.