Ahl-ul-Bid´ahs hemliga kall

al-Barbahârî sade:

”Om du ser något av en innovation i en person, skall du akta dig för honom.”

Här finns en varning för Ahl-ul-Bid´ah och att de döljer och gömmer sina innovationer till skillnad från Ahl-us-Sunnah. Ahl-us-Sunnah håller sig borta från att dölja sig i religiösa frågor. De anser att det tillhör Ahl-ul-Bid´ahs metodik. ´Umar bin ´Abdil-´Azîz sade:

”Om du ser ett folk avskärma sig från allmänheten då de talar om sin religiösa angelägenhet, skall du veta att de grundar en villfarelse.”

Därför undviker Ahl-us-Sunnah den dolda metodiken. De anser att det är ett av Ahl-ul-Bid´ahs kännetecken.