Ahl-ul-Bid´ahs fort – språket och intellektet

I denna fråga for Murdji’ah vilse och lämnade bevisen i Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas och deras efterträdares uttalande. I stället förlitade de sig på sina egna åsikter som de har kommit fram till via deras förståelse av språket. Detta är Ahl-ul-Bid´ahs metodik. Därför brukade bl a Imâm Ahmad säga:

“Det som mest får människorna att hamna i fel är tolkningar och jämförelser.”

Till följd därav finner vi Mu´tazilah, Murdji’ah, Râfidhah och andra från Ahl-ul-Bid´ah tolka Qur’ânen utmed deras åsikt och intellekt och språkliga  tolkning. De grundar sig inte på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth, hans följeslagare och muslimernas imamer. De grundar sig varken på Sunnah eller Salafs samstämmighet och åsikter. Det enda de grundar sig på är intellektet och språket. I stället ser du hur de grundar sig på etik och  skolastik som deras ledare har författat. Samma metodik håller sig hedningarna till. De tar sin kunskap från etikböcker, filosofiböcker och  språklitteratur. Vad Qur’ân- och Hadîthböcker beträffar, ignorerar de dem helt.

Dessa människor vänder profeternas texter ryggen eftersom de anser att inte de fordrar någon kunskap. Dessa männsikor tolkar Qur’ânen med sina egna åsikter och förståelser utan att ta till sig profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares rapporteringar. Vi har redan nämnt  Ahmads och andras fördömande av detta vis och hur de ansåg det vara Ahl-ul-Bid´ahs metodik.