Ahl-ul-Bid´ahs förhållande till autentiska och svaga hadîther

Ett av Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´as kännetecken är att de förklarar hadîther vara autentiska om de stämmer överens med deras drifter samt svaga om de inte stämmer överens med deras drifter. Detta har jag sett eftersom jag har läst mycket av Shî´ahs böcker och az-Zamakhsharîs bok ”al-Kashshâf”. Så är inte fallet med Ahl-us-Sunnah. De dömer en hadîth utmed den hadîth-relaterade kunskapen. Trots att en hadîth kan ha en viss grund kan de förklara den vara svag eller påhittad. Trots att en person kan vara ledare i Sunnah kan de säga att han är svag om han är det. Må Allâh förbarma Sig över dem. Må Allâh belöna dem väl för deras välvilja och rättvisa och för att de följer sanningen var de än finner den.