Ahl-ul-Bid´ahs böcker är giftiga och dödliga

Fråga: Är det tillåtet att studera hos Ahl-ul-Bid´ah och läsa deras böcker i brist på Ahl-us-Sunnahs böcker i mitt hemland?

Svar: Lov och pris tillkommer Allâh för att både Ahl-us-Sunnah och deras böcker finns. Det är du som måste sträva och ivra. Luta dig inte tillbaka på Ahl-ul-Bid´a och innovatörernas böcker. Luta dig inte tillbaka på dem. Det är som att livnära sig med dödligt gift.