Ahl-ul-Bid´a har inte gått ombord på Nûhs ark

Ibn Taymiyyah har en bok som heter ”Raf´-ul-Malâm” som handlar om att imamerna inte skall klandras av de senare generationerna för deras fel som de gjorde genom Idjtihâd. De var människor som fick göra Idjtihâd. De var berättigade till Idjtihâd. Vissa av dem gjorde fel, men de klandras inte för det.

Det är däremot Ahl-udh-Dhalâl wal-Bid´a som klandras. De använder sig av texterna för att sprida sina innovationer och villfarelser utan hänsyn till om det berör trosläran, dyrkan, kall, kamp, praktik eller något annat.

När Ahl-ul-Bid´a argumenterar med texterna gör de det på ett felaktigt sätt. Det gör de antingen avsiktligt för att vilseleda människorna eller också utav okunnighet om den religiösa kunskapen. Till följd därav ger dig sig in i att tillåta, förbjuda, ge ut domar och stifta principer utan att vara berättigade till Idjtihâd eller förstå texterna på ett korrekt sätt. Inget av det är tillåtet.

Det är en ondska att falla i innovationer och en räddning att hålla fast vid Sunnah. Därför sade de lärda att Sunnah är som Nûhs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ark; den som går ombord på den räddas och den som låter bli drunknar. Ahl-ul-Bid´a har inte gått ombord på Nûhs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ark med rätt förståelse. Således tillhör de de dränkta sekterna.