Ahbâsh är Mu´attilah

Fråga: Vi har hört att ´Abdullâh al-Hararî har avskaffat flickans hadîth1 ur Muslims ”as-Sahîh”.

Svar: Frågan är en aning märklig. Vi håller oss till Qur’ânens etikett. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

”Troende! Stå fasta på Allahs sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast.”2

Denne ´Abdullâh al-Habashî tillhör Mu´attilah, men vad menas det med att han avskaffade hadîthen? En människa kan inte avskaffa en hadîth. Vad betyder frågan?

Frågeställare: Muslims ”as-Sahîh” har tryckts i en ny upplaga i Libanon. Just denne al-Hararî står för trycket och han har inte tagit med flickans hadîth.

al-Albânî: Trots det kan man inte säga att han har avskaffat den.

Fråga: Vilka är Ahbâsh?

Svar: ´Abdullâh al-Habashîs anhängare. Jag sade nyss att han tillhör Mu´attilah och dem som förklarar de tidiga imamerna som Ibn Taymiyyah, Ibn-ul-Qayyim och andra vara otrogna.

1 Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî sade:”Allâhs sändebud, ska jag inte frigöra henne?” Då sade han: ”Kalla på henne.” Han kallade då på henne och han sade till henne: ”Var är Allâh?” Då svarade hon: ”Ovanför himlen.” Då sade han: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Då sade han: ”Frigör henne, för sannerligen är hon en troende.” (Muslim (537))

2 5:8