Aggressioner mot islam och muslimer – men islam förblir

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 5-6

Ett av profetskapets kännetecken är myckna prövningar innan Apokalypsen, precis som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kunskapen kommer att sjunka, okunskapen kommer att råda och prövningarna kommer att stiga.”1

Att kallare till Allâh beskylls för att vara agenter är ännu ett sådant kännetecken. Abû Hurayrah och Anas berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Innan Apokalypsen kommer det att råda några bedrägliga år då lögnaren betros och den trovärdige beljugs, den ärlige beskylls för bedrägeri, bedragaren betraktas som ärlig och den inkompetente talar.” De sade: ”Vem är den inkompetente, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”Dåren som talar om allmänna sakfrågor.”2

Du har talat sanning, Allâhs sändebud. Islams fiender har blivit allt aggressivare, deras medier attackerar islam och muslimer och de anklagar dem ibland för agentskap och bedrägeri, ibland för idioti och åter ibland för extremism, radikalism och fundamentalism. Det finns inte ett sätt som avskräcker från denna renläriga religion utan att de anammar det. Om inte Allâh hade bevarat denna religion skulle den inte existerat, men Allâh säger ju:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

”Det är Vi som har uppenbarat Påminnelsen steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer och då kommer den att vara i samma tillstånd.”4

Således måste de lärde lita på Allâhs löfte och se till att förklara Allâhs religion för människorna, ty det är allvarligt att undanhålla kunskap:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

”De som döljer de vittnesbörd och den vägledning som Vi genom uppenbarelser har gett dem och som Vi har klargjort för människorna i Skriften, skall förbannas och fördömas av Allâh och [alla] som kan döma skall förbanna och fördöma dem.”5

1al-Bukhârî och Muslim.

2Ibn Mâdjah (4036) och Ahmad (2/291).

315:9

4Muslim (1920).

52:169