Agendan med kvarlevorna i de muslimska länderna

Fråga: Vad är domen för att bestiga bergen Thawr och Hirâ’ bara för att titta och lära känna platserna som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var på?

Svar: Om det är i samband med att platserna besöks av okunniga, mytomaner och Ahl-ul-Bid´a, så är det inte tillåtet för studenten att vara med på den ondskan eftersom de kommer att tro att han är med dem. Det är bara tillåtet om han beger sig dit för att råda dem och klargöra för dem att handlingen inte tillhör Allâhs religion och att den inte är föreskriven.

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes i den rena staden. Han brukade gå till Hirâ’-grottan för att dyrka Allâh till dess att Han uppenbarade för honom i den. Därefter återvände han aldrig mer till den. Efter utvandringen återvände han till Makkah för att slutföra den ´Umrah de aldrig fick göra året innan och likaså året han erövrade staden utan att gå till grottan. Inte heller gjorde han det i samband med Avskedsvallfärden. Varken han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller någon följeslagare gick till de platserna.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begav sig till berget Thawr för att han var tvungen. Efter att ha lämnat det återvände han inte till det. Varför fäster sig folk vid dem? Lögnare gör en ond propaganda. De hittar på en massa dygder och annat till dessa platser. Det är alltså okej om en student går dit för att råda människorna. Dock avråder jag honom från att gå dit för att utöka de okunnigas och vilsnas antal. Den som gör det syndar. Om han verkligen måste veta får han studera först och gå dit när ingen annan är där.

Det är Väst som har fått oss att värna om kvarlevor. Det är en katastrof och fälla. Väst får muslimerna att värna om kvarlevor, gräva efter kvarlevor och göra utgrävningar. De har grävt upp Farao, babylonierna och annat åt oss. De vill att vi återvänder till Faraos, Babylons och andras hedniska epoker. Det är judarnas och de kristnas agenda. Sedan fortsätter den till grottorna Hirâ’, Thawr och annat. De kanske kommer och gör Tabarruk via dessa platser och får falska läror om dem. En student får alltså inte gå dit i samband med dessa evenemang. Om han verkligen måste dit så får han gå dit när inga idioter, okunniga och vilsna ser honom så att de inte får för sig att det är föreskrivet att besöka platserna.