Ägaren eller Konungen av Domedagen?

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 381

1839 – Jag hörde Ahmad bli frågad om:

مالك يَوْمِ الدِّينِ

”Som allsmäktig råder över Domens dag.”

eller:

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

”Domedagens konung.”1?

Han svarade:

Flesta hadîther säger:

مالك يَوْمِ الدِّينِ

Som allsmäktig råder över Domens dag.”

1Imâm al-Albânî sade:

“ar-Râzî i ”al-Fawâ’id”, Ibn Abî Dâwûd i ”al-Masâhif” (2/7), Abû Nu´aym i ”Akhbâr Asbahân” (1/104) och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med. Den läsningen har rapporterats från många vägar (Mutawâtir) liksom läsningenمالك.” (Sifatu Salât-in-Nabî, sid. 84 )