Affärsmannens allmosa på handelsvaror

Allmosa betalas inte på handelsvaror i den bemärkelsen att alla handelsvarors värde summeras efter ett helt år varefter 2.5% betalas på det värdet. Den allmosan nämns varken i Qur’ânen, Sunnah eller Salafs uttalanden. Däremot måste det sägas att oinskränkt allmosa skall betalas på dem, det vill säga en obestämd summa. Affärsmannen får nämligen betala vad han än vill och därmed efterleva Hans (´azza wa djall) ord:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

Helt visst skall det gå den väl i händer som renar den, men den som begraver den skall gå mot fördärvet.”1

191:9-10