Affärsmannen bestämmer sin vinst

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Fatâwâ Râbigh (3)

Det finns inget bevis i religionen för hur mycket en affärsman får tjäna på en affär. Således får varje affärsman bestämma sin egen vinst så länge han inte berövar behövande människor på deras rättigheter och utnyttjar dem. Nyligen sade jag att inte ens självaste landet får sätta ett pris frånsett vid särskilda undantag. Om landet ser exempelvis att affärsmännen utnyttjar prishöjningarna, får det blanda sig och bestämma ett rimligt pris. Annars får ingen bestämma priset på marknaden. Inte heller finns någon gräns för hur stor en vinst får vara.