Affärsmännen är syndarna

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/64)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Affärsmännen är syndarna.”1

Det vill säga om de har som vana att ljuga när de gör affärer, inte att affärer i sig är syndiga. Affärer är ju lovliga i föreskriften.

1Ahmad (15530).