Administrationen förbjuder dig att varna för Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Vi bor i ett otroget land. I det landet är moskéernas administration under Ahl-ul-Bid´as (som Mâturîdiyyah och Ashâ´irah) kontroll. Om jag vill kalla till Allâhs religion måste jag tiga om deras fel. Skall jag kalla till Allâhs religion i det landet och tiga om deras fel?

Svar: Gå successivt fram. Gör vad du kan. Allâh kommer inte att fråga dig om det du inte klarar av. Gå successivt fram, steg för steg. Fördöm inte allting på en gång. Gå successivt fram. Lägg upp frågorna, var vis, använd fina tillrättavisningar och argumentera på det bästa sättet. Den versen kan du. Men först och främst skall du lära dig. Det är ett problem att folk befaller, förbjuder och kallar utan kunskap och insikt och i stället går efter vaksamheten. Det är dagens sjukdom bland muslimerna. Okunnighet. Okunnighet. Okunnighet.