Böneutrop på kassettband

Publicerad: 2010-01-17
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Arkân-ul-Islâm, sid. 285

 

Fråga: Är böneutropet som läses via bandspelare giltigt?

Svar: Böneutrop via bandspelare är ogiltigt. Böneutrop är dyrkan och dyrkan kräver avsikt.