adh-Dhahabî: Det hör till tron att undvika Ashâ´irahs dogm

Därefter uppstod Kullâbiyyahs och Ashâ´irahs dogm som säger att Qur’ânen är en betydelse som upprätthålls av Allâhs essens. Det som har uppenbarats för oss är bara en återberättelse, ett uttryck, en anvisning på Qur’ânen. Enligt dem är det lästa både mångtaligt och sekvent, något Allâhs tal inte kan vara. De menar att Allâhs tal är en enda sak som upprätthålls av Allâhs essens. Det har sagts mycket och fordrats det ena och det andra. Jag svär vid Allâh att det hör till den fina tron att undvika allt det.