Âdams unika drag

När Allâh sade att Han har skapat Âdam med Sina händer, underströk Han sina händer och ingen annans händer. De förståndiga förstår att Allâh har skapat skapelserna med Sin order. Han sade:

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

”När det är Vår vilja att något skall vara säger Vi endast till det: ”Var!” – och det är.”1

Härmed vet vi att Allâh skapar skapelserna med Sin order, Sin vilja och Sitt tal. Saker och ting blir till med:

كُن

”Var!”

och Han gör vad Han vill.

När Han säger att Han har skapat Âdam med Sina händer understryker Han dem och poängterar att Han skapade honom med dem tillsammans med Sin order och vilja. Âdam skapades alltså uttryckligt av Allâhs händer, order och vilja. Ingen annan levande skapelse har skapats på det viset. Ty Allâh (ta´âlâ) har inte nämnt att Han har rört vid någon själslig skapelse med Sin hand frånsett Âdam. Det har inte nämnts om någon annan än Âdam. Ingen annan människa bland profeterna och andra har särskilts med det draget.

116:40