Âdams olydigaste son

Jag känner inte till att Âdam har en olydigare och avundsjukare son än al-Marîsî som negerar hans noblaste förträfflighet och ädlaste dygd och jämför honom med Allâhs nedrigaste skapelser. Âdam har ingen dygd som är större än att Allâh skapade honom med Sin hand till skillnad ifrån alla andra Hans skapelser. Han särskilde honom med den dygden framför alla andra profeter, sändebud och änglar. Ser ni inte hur Mûsâ nämnde Âdams ädlaste dygd när han debatterade med honom och sade:

”Du är han som Allâh skapade med Sin hand.”?

Om inte den här dygden hade varit specifik för Âdam skulle inte Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) särskilt honom med den. Annars hade de båda, enligt al-Marîsî, varit jämlika i förhållande till Allâhs skapelse med händerna. Därför säger jag att Âdam har ingen olydigare son än al-Marîsî som negerar hans drag som Allâh har särskilt honom med framför alla andra profeter, sändebud och änglar.