Adams maka enligt Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

När det kommer till utval av maka, så handlar det om att Han visar Sig i en skepnad varpå Han blir till två skepnader. Beviset för det är att Han sade:

لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا

”Om Vårt syfte hade varit förströelse kunde Vi ha funnit den inom Oss själva.”1

Det vill säga om Han hade velat ha en son. Något sådant kan ju inte framgå utan maka som i sin tur är modern. Alltså är makan från Honom och inte utom Honom. På samma sätt var inte Âdams maka utom honom. I själva verket gifte han sig bara med någon som var en del av honom – alltså med sig själv.

121:17